Klachtenprocedure

Alle zorgprofessionals stellen zich met de beste intenties geheel ten dienste van u. Als u onverhoopt toch ontevreden bent of een klacht heeft, willen wij u verzoeken dit kenbaar te maken. Gebleken is dat klachten regelmatig voorkomen doordat er niet aan verwachtingen wordt voldaan. Wij adviseren u en al onze zorgprofessionals dus ook duidelijk te zijn rondom de verwachtingen die een ieder van elkaar heeft. Informatie over het programma, de werkwijze zijn hierin dus erg belangrijk. Voor meer informatie schroom niet de zorgprofessional aan te spreken of kijk op onze website. www.BeHealthi.nl

Indienen klacht
U kunt uw klacht indienen via uw contactpersoon van BeHealthi. Dit kan zowel mondeling als schriftelijk. Ook kunt u uw klacht mailen naar info@behealthi.nl

De klacht zal worden voorgelegd aan onze kwaliteitscoördinator. De kwaliteitscoördinator zal uw klacht in behandeling nemen en de oorzaak en oplossingsrichtingen onderzoeken. U wordt, uiterlijk binnen tien werkdagen, geïnformeerd over de wijze waarop de klacht wordt afgehandeld. Vanzelfsprekend wordt u geïnformeerd over eventuele maatregelen die wij treffen.

Wanneer u niet tevreden bent over de afhandeling van de klacht kunt u uw klacht voorleggen aan de klachtencommissie. De BeHealthi klachtencommissie bestaat minimaal uit een lid van het managementteam (tevens voorzitter), een regiomanager en de kwaliteitscoördinator. De kwaliteitscommissie stelt een plan van aanpak op. Indien het noodzakelijk is kan een lid van de kwaliteitscommissie, als klachtbemiddelaar, contact met u opnemen voor het stellen van aanvullende vragen of onderzoek.

Na afronding van het onderzoek wordt u schriftelijk op de hoogte gesteld van de uitkomsten en maatregelen die genomen zijn rondom de klacht. Ook een persoonlijk gesprek met uw klachtbemiddelaar behoort tot de mogelijkheden.

Wij wijzen u erop dat ook de eventueel betrokken professionals en de directie van BeHealthi op de hoogte worden gesteld.

U kunt uw klacht sturen naar info@behealthi.nl

Onveilige situaties
Indien u een onveilige situatie opmerkt zouden we het op prijs stellen als u dat meldt aan uw contactpersoon.

Gebruik persoonsgegevens
BeHealthi houdt zich aan de wet op bescherming persoonsgegevens (WBP en WGBO).  Bijzondere persoonsgegevens, zoals medische gegevens, worden extra zorgvuldig verwerkt en bewaard.